Let op! Geld lenen kost geld

Tinka Logo

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 8 april 2020

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van jou verwerken als je klant of gebruiker bent van onze website of app. Ook vertellen we je waarom en hoe lang we je gegevens bewaren en wat je rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we je onder meer informatie over de partijen waarmee we samenwerken en ons beveiligingsbeleid. Aan het einde van deze privacyverklaring vind je een lijst waarin belangrijke begrippen worden uitgelegd.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Dit is de privacyverklaring van Tinka B.V. (Kamer van Koophandel-nummer 050253959) en [email protected] B.V. (Kamer van Koophandel-nummer 08178097).

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites, waaronder Tinka.nl en andere diensten, zoals onze apps.

We hebben op dit moment een app voor Android en een app voor IOS. We spreken hierna in enkelvoud ook over app.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet – en regelgeving. In het kader van transparantie geven wij je ook informatie over de verwerking van andere gegevens dan persoonsgegevens. Zo valt algemene informatie over onze klantenservice bijvoorbeeld niet onder het begrip ‘persoonsgegevens’. Hierna worden alle persoonsgegevens en andere gegevens gezamenlijk ook aangeduid als “gegevens”.

We proberen onze dienstverlening continu te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften en wensen. Daarom kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website en in onze app. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

Wij hebben een aantal belangrijke begrippen uitgelegd in de begrippenlijst. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Wij zullen nooit je gegevens aan derden verkopen.

Voor de rechten die je hebt in verband met het verwerken van je gegevens verwijzen we naar (zie paragraaf 15 ). Mocht je klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (zie paragraaf 4 ).

3. Wie is verantwoordelijk voor verwerking van je gegevens?

Tinka is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens. Zo stelt Tinka vast hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Indien je vragen hebt over de verwerking van je gegevens kun je contact met ons opnemen via [email protected]

Op onze website tref je links aan naar websites van andere partijen, zoals instellingen waar wij bij aangesloten zijn. Hoewel zij met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Tinka kan bij de verwerking van je gegevens haar groepsvennootschappen (o.a. Wehkamp B.V.) en andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van Tinka, doen zij dat als verwerker en heeft Tinka met die partijen een overeenkomst gesloten (zie paragraaf 11). Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Tinka is niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

4. Functionaris voor gegevensbescherming

Tinka heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Dit is iemand die erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. De werkzaamheden van de functionaris voor gegevensbescherming bestaan onder meer uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens. Je kunt onze functionaris bereiken op [email protected]

Onze relatie met jou

5. Account aanmaken en beheren

Account aanmaken en beheren

Om een bestelling bij een partner zoals Wehkamp te kunnen betalen met krediet of achteraf, moet je eerst een account aanmaken op onze website of in onze app. Daarna kun je inloggen op je account en je account beheren via Mijn Tinka. Voor het aanmaken van een account en het gebruik van je account verwerken we noodzakelijke gegevens van jou.

Welke gegevens verwerken wij van je?

 • Bij het aanmaken van je account verwerken we je voornaam, voorletter(s), achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, adres en wachtwoord.
 • Bij het gebruik van je account kunnen we naast je persoonlijke gegevens ook andere gegevens opslaan. Dit is afhankelijk van hoe je onze site gebruikt. Denk aan:
 • Besteldata
 • Factuurdata
 • Bezorgdata
 • Bezorgkosten
 • Overzicht betalingen
 • IBAN nummer
 • Je kredietovereenkomst
 • Rekeningoverzichten
 • Jaaroverzichten
 • E-mailadres voor e-mailvoorkeur
 • Je betaalvoorkeuren
 • Je geboortedatum hebben we onder meer nodig om je leeftijd te controleren.

Wat is de grondslag voor deze verwerkingen?

De verwerkingen van de gegevens hierboven zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de betaalverplichting tussen jou en Tinka. Wanneer je een bestelling plaatst bij aangesloten (web)winkels en kiest voor onze betaalproducten dan ga je een overeenkomst aan met Tinka.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Accountgegevens inclusief je voorkeuren bewaren we alleen zolang je je account actief gebruikt. Voor de bewaartermijnen met betrekking tot je kredietovereenkomst verwijzen we naar § 14.

Je kunt je gegevens aanpassen en je instellingen voor onze diensten en nieuwsbrieven wijzigen in je account. Als je je gegevens aanpast, wordt dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, in onze databases doorgevoerd. Als je je account beëindigt, zullen we daarna je gegevens verwijderen binnen 4 weken, tenzij we dat niet mogen doen.

6. Gespreid betalen

Je kunt bij ons kiezen om je aankopen gespreid te betalen met krediet. Een onderdeel van de aanvraag om gebruik te maken van Gespreid betalen is de inkomens- en lastentoets. Deze verhouding moet zodanig zijn dat je maandelijkse lasten niet een te zwaar stempel drukken op je inkomen. Om die verhouding te kunnen bepalen moet je de inkomen- en lastentoets uitvoeren. Dit doen wij allemaal op basis van onze zorgplicht die uit financiële wet- en regelgeving voortvloeit waaronder de Wet financiële toezicht (Wft).

Het doel van de inkomen- en lastentoets en de bijbehorende verificatie is om overkreditering te voorkomen. Dit wil zeggen dat Tinka jou alleen een krediet mag verstrekken als je de lasten die met dat krediet gepaard gaan ook kunt dragen.

Voor de verificatie van je gegevens kun je kiezen voor het uploaden van documenten of inloggen bij je eigen bank om de gegevens met ons te delen. Om dit technisch mogelijk te maken maken wij gebruik van de diensten van een derde partij. Deze derde partij verzamelt - nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven - de benodigde gegevens en verstrekt deze vervolgens aan ons.

De Inkomens- en lastentoets bestaat uit de volgende vragen:

 1. Uit hoeveel personen bestaat je huishouden?
 2. Heb je kinderen onder de 18 jaar die nog thuiswonen?
 3. Wat is je totale netto maandinkomen?
 4. Verwacht je dat je inkomen omlaag gaat de komende 6 maanden?
 5. Heb je een hypotheek?
 6. Wat betaal je aan kale huur (na aftrek van huurtoeslag) of bruto hypotheek per maand?
 7. Welke lasten zijn op jou van toepassing? (alimentatie, aflossen studieschuld, lening bij familie/vrienden, overige leningen, geen van voorgaande)

Gegevens met betrekking tot de inkomens– en lastentoets (en de verificatie hiervan) bewaren we zolang je kredietovereenkomst loopt.

Bij de kredietaanvraag wordt tevens een toetsing gedaan bij Bureau Krediet Registratie (BKR), hiervoor hebben wij je naam, voorletters, voornaam, geboorte achternaam en geboortedatum nodig. Wij kunnen op basis van de BKR toets zien of je andere leningen hebt afgesloten en of je betaalachterstanden hebt.

Voor details van wat er over jou wordt geregistreerd bij BKR verwijzen we je naar de website van BKR.

Ook zijn wij verplicht om je kredietlimiet, vanaf 250 euro, bij BKR te registreren en betalingsachterstanden door te geven.

Bij het aanvragen van je krediet doorloop je een aantal stappen in ons zogenaamde credit scoring proces.

We verwerken onder andere de volgende gegevens:

 • Je persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum
 • Gegevens van je bestelling
 • Betalingen van de afgelopen maanden
 • Je antwoorden op de inkomens- en lastentoets
 • BKR-gegevens via toetsing
 • Huidig en historisch achterstandsbedrag en aantal (maanden) achterstanden
 • Betalingsregelingen
 • Huidige verplichting en saldo
 • Als je een nieuwe klant bent bij ons dan valideren we je naam en adres met behulp van een derde partij

Wat is de grondslag voor deze verwerkingen?

De verwerkingen met betrekking tot de inkomsten-en lastentoets, inclusief de verificatie ervan, BKR-toetsing en registratie vloeien voort uit de zorgplicht die is vastgelegd in de financiële wet-en regelgeving waaraan Tinka moet voldoen. Deze verwerkingen zijn daarom noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Tinka rusten.

De verwerkingen met betrekking tot credit scoring zijn noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen en houden evenzeer verband met de wettelijke zorgplicht waaraan Tinka als kredietverstrekker moet voldoen op grond van financiële wet-en regelgeving.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

We bewaren je gegevens volgens wettelijke bewaartermijn, ook na beëindiging van de overeenkomst. De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar.

7. Bezoek en gebruik website

Als je onze website bezoekt, verwerken wij gegevens van je, zoals je IP-adres en het gebruik van onze diensten. Deze gegevens hebben we nodig om de functionaliteit van onze website te kunnen aanbieden. Tevens kunnen wij daarmee onze website onderhouden, bijvoorbeeld voor het oplossen van storingen en het verbeteren van de beschikbaarheid of gebruiksgemak.

Door gegevens over je online klikgedrag te analyseren, kunnen wij segmenten opbouwen en jou in één of meer segmenten onderbrengen. ‘Segmenten’ zijn groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben, bijvoorbeeld regio of leeftijd. Deze segmenten kunnen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en uitingen. Ook kunnen zij gebruikt worden voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties in onze website/app en via websites van derden.

Om deze gegevens te verzamelen en om het gebruik van onze websites en app aangenamer te maken worden cookies en vergelijkbare technieken gebruikt. Zie ook onze cookieverklaring voor details.

Welke gegevens verwerken wij van je?

 • IP adres van je device en unieke identifiers van de op je device geplaatste cookies
 • Bezochte web/app pagina’s en duur van bezoek of sessie
 • Internetbrowser waarmee je surft
 • Klikgedrag
 • Transactiegegevens
 • Voorkeuren

Wat is de grondslag voor deze verwerkingen?

We verwerken je gegevens onder andere om onze website en app goed te laten functioneren, storingen op te lossen, verbeteren van gebruiksgemak. Daarnaast kunnen we door je klikgedrag te analyseren de website en app persoonlijker te maken. Marketing en intern marktonderzoek wordt hieronder verder uitgelegd.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Dit hangt af van het doel. Voor marketing en intern marktonderzoek verwijzen we je naar de volgende paragrafen.

8. Marketing en Social Media

Als je een account hebt aangemaakt en een product van ons hebt afgenomen, kunnen we je daarna benaderen voor marketingdoeleinden. Wij doen dit via verschillende uitingen en kanalen.

Door je gedrag op basis van onze marketinguitingen te analyseren kunnen we onze aanbiedingen beter op je persoonlijke voorkeuren afstemmen. Hier komt profilering bij kijken: dit is elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van jou analyseren om onder andere je persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, betrouwbaarheid en je economische situatie te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens en accountgegevens.

Denk aan:

 • ‘Laatst bekeken’ producten
 • ‘Persoonlijke aanbod’ in onze e-mails
 • Reclamebanners die je eerder hebt bekeken

We analyseren hoe effectief onze campagnes zijn op basis van je gedrag. Hiervoor kijken we naar jouw (re)actie. Klik je bijvoorbeeld door in e-mails of op banners? En hoe goed werken onze reclames? We verwerken voor marketingdoeleinden verschillende gegevens.

We gebruiken geen bijzondere gegevens van jou voor marketingdoeleinden. Als Tinka dat wel wil gaan doen, zal ze daarvoor altijd vooraf toestemming vragen.

Social media

Als je via sociale media communiceert met Tinka, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzendt, een artikel van onze website deelt of op een like knop klikt, kunnen we gegevens zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht ontvangen.

Stel je een vraag via sociale media? Dan slaan we de gegevens die we ontvangen op bij de gegevens die we al van je hebben. Dit doen we om zo goed mogelijk op je vraag of opmerking te kunnen reageren en je later persoonlijker van dienst te kunnen zijn.

Soms kunnen we je sociale media-activiteiten aan die van ons linken. Als je bijvoorbeeld via je sociale media-accounts openbaar een eigen foto deelt met de hashtag #ikdeelmettinka, dan kunnen we die foto doorplaatsen op onze accounts. Dit doen we niet automatisch, omdat we eerst een selectie van foto’s maken. Bij het doorplaatsen vermelden we altijd je accountnaam: de foto is immers niet van ons. Wil je dat we je foto verwijderen? Stuur ons dan een privébericht via onze accounts. We zullen daar zo snel mogelijk op reageren.

Op het gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter of YouTube zijn niet onze voorwaarden en privacyverklaring, maar de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende sociale media van toepassing. We raden je aan om die zorgvuldig te lezen als je vragen hierover hebt.

Intern marktonderzoek

Wij doen marktonderzoek om informatie te verzamelen over onze klanten en de markt waarin wij ons bewegen. Op basis van marktonderzoek kunnen wij onze diensten verbeteren. Wij gebruiken deze informatie ook als uitgangspunt voor ons marketing- en communicatiebeleid.

De resultaten van intern marktonderzoek zijn niet te herleiden naar individuele klanten. Hierdoor mogen wij deze resultaten voor onbepaalde tijd bewaren en mogen wij ze delen met andere partijen. ‘Onderliggende’ gegevens voor intern marktonderzoek bewaren we 5 jaar.

Speciale acties

Bij Tinka kun je deelnemen aan speciale acties, zoals spaaracties, wedstrijden, campagnes, prijsvragen en/of promotionele kansspelen. Soms vragen we je dan om online een formulier in te vullen om mee te kunnen doen. Door dit te doen sluit je een overeenkomst met ons.

We hebben je naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en emailadres nodig om je deelname te kunnen bevestigen en toegekende prijzen en voordelen naar jou te kunnen sturen. Verder verwerken we je acceptatie van onze algemene voorwaarden (deze moet je altijd accepteren als je meedoet met een speciale actie) en gegevens over je deelname. Denk aan inzendingen, scores, je spaarsaldo etc. afhankelijk van de actie. Hoe lang de specifieke bewaartermijn is, communiceren wij per actie.

Reviews

Je kunt een review achterlaten op onze site of app. Soms vragen we hier om via een e-mail. Je kunt je in deze e-mails afmelden voor toekomstige berichten. De review die je plaatst is zichtbaar voor anderen. Je kiest zelf welke naam/nickname we tonen bij je review.

Op basis van je review kunnen we bepalen of een product of actie aan je verwachtingen voldoet. Is dat niet het geval, dan kunnen we passende maatregelen nemen. Het is mogelijk dat we contact met je opnemen naar aanleiding van je review. Dit doen we alleen als je je contactgegevens eerder aan ons hebt doorgegeven.

Omdat je zelf akkoord gaat met het plaatsen van je review, verwerken we de titel van je review, je waardering voor een product, of je het product zou aanbevelen, of het voldoet aan je verwachtingen, of je andere reviews nuttig vindt en hoeveel reviews je hebt geschreven. Verder verwerken we je gebruikersnaam, e-mailadres, woonplaats en je akkoord op de voorwaarden.

De reviews blijven in principe zo lang zichtbaar als dat de review relevant is. Als je een review wilt verwijderen moet je daartoe een verzoek doen via [email protected] Als we constateren dat je onze gedragsregels overtreedt, hebben wij het recht om de betreffende review(s) direct te verwijderen.

Wat is de grondslag voor deze verwerkingen?

De bovengenoemde verwerkingen zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om jou op de best mogelijke manier van dienst te zijn en om je de beste klantervaring te kunnen geven.

De verwerkingen in het kader van speciale acties zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Tinka. Om mee te kunnen doen met de actie sluit je een overeenkomst met ons en moeten wij gegevens van je verwerken.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

We bewaren je gegevens maximaal 5 jaar voor marketingdoeleinden vanaf het moment van ontstaan van de gegevens.

Wij bewaren inschrijvingen op acties en informatie over je deelname na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de specifieke bewaartermijn is, communiceren wij per actie. Uiteraard zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.

9. Anti-fraudeonderzoek

De branche waarin Tinka zich bevindt is fraudegevoelig. Daarom voeren we anti-fraude onderzoek uit. Zo willen we financiële schade voor jou en voor ons en/of reputatieschade voorkomen als gevolg van fraude. Jouw klantnummer kan worden misbruikt door anderen om te frauderen, dit willen we zo goed mogelijk proberen te voorkomen. Fraudepreventie is dus behalve in ons belang vooral ook in jouw belang.

Fraude is een verzamelnaam voor onder andere diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog en oplichting. Aangezien elke klant een klantnummer heeft, is bij fraude over het algemeen een klantnummer betrokken. De beslissing om te spreken van (een vermoeden van) fraude nemen wij op basis van eigen onderzoek, waarbij we gebruik kunnen maken van diensten van derden.

Wij verwerken onder andere de volgende gegevens in het kader van anti-fraudeonderzoek:

 • Je persoonlijke gegevens
 • IP-adres, browser, klikgedrag
 • Gegevens met betrekking tot bezoek van website
 • Transactiegegevens
 • Bankrekeningnummers
 • Eventuele opnames van telefoongesprekken
 • Claims

Wat is de grondslag voor deze verwerkingen?

De gegevensverwerkingen met betrekking tot anti-fraude onderzoek zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen. Het anti-fraude onderzoek is behalve in ons belang ook in jouw belang.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

We bewaren de gegevens in het kader van anti-fraude onderzoek tot 7 jaar na je laatste activiteit. ‘Na laatste activiteit’ betekent de laatste wijziging op je klantnummer na het bereiken van een saldo van € 0. Je kunt denken aan de laatste adreswijziging of laatste betaling.

10. Klanttevredenheidsonderzoek

Om je klantervaring, onze site app en diensten te verbeteren, hebben we inzicht nodig in de beleving en tevredenheid van onze klanten.

We kunnen de volgende methoden gebruiken voor klanttevredenheidsonderzoeken:

 • Telefonisch
 • Online vragenlijst
 • Klantenpanel
 • Persoonlijk interview

Meedoen met een klanttevredenheidsonderzoek is op vrijwillige basis en bij deelname geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

Welke gegevens verwerken wij van je?

 • Persoonlijke gegevens
 • Inschrijving in geval van een klantenpanel
 • Door jou ingevulde of mondeling gegeven antwoorden of reacties
 • Transactiegegevens
 • Klikgedrag

Voor klanttevredenheidsonderzoek schakelen wij gespecialiseerde bedrijven in. Voor zover die bedrijven je gegevens verwerken ten behoeve van Tinka, doen zij dit als verwerker. We zullen alleen de noodzakelijke gegevens met dergelijke bedrijven delen voor de analyse van klanttevredenheid. De klanttevredenheid kan worden uitgedrukt in een getal, bijvoorbeeld de ‘net promoter score’. De net promoter score kan worden berekend door je de volgende vraag te stellen: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat je ons zult aanbevelen aan een vriend of collega?’ Om hierop antwoord te geven kun je een score invullen. Als je een hoge score geeft, ben je tevreden. Maar je kunt natuurlijk ook een lage score geven. Dat kan voor ons een signaal zijn om onze dienstverlening nog beter te maken. De net promoter score krijgen wij terug van de bedrijven waarmee wij samenwerken samen met de andere antwoorden die je hebt ingevuld. Wij kunnen deze gegevens vervolgens naar een andere partij sturen met het verzoek deze gegevens (verder) te analyseren of klanten na te bellen over de antwoorden. Dit doen we alleen als je hebt aangegeven dat we dat mogen doen. De resultaten van het onderzoek zullen wij niet gebruiken om je te benaderen voor marketingdoeleinden, tenzij we daarvoor een grondslag hebben en we je daarover hebben geïnformeerd.

Wat is de grondslag voor deze verwerkingen?

De verwerkingen van je gegevens voor klanttevredenheidsonderzoek, waaronder het analyseren van je ingevulde en teruggestuurde antwoorden, zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren je contactgegevens of inschrijving voor klanttevredenheidsonderzoek in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je hieraan niet meer wilt meedoen. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, kun je je gemakkelijk uitschrijven. We bewaren de overige gegevens in het kader van klanttevredenheidsonderzoek 5 jaar.

Inschakelen van derden

11. Met wie delen wij je gegevens?

Tinka kan voor het uitvoeren van haar diensten en overige activiteiten, derden inschakelen. Voor zover deze derden je gegevens verwerken ten behoeve van Tinka, doen zij dit als verwerker. Tinka heeft met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en je rechten worden geregeld. Voor zover deze derden de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Deze derden dienen zich aan de verplichtingen uit de AVG te houden.

Je gegevens kunnen in sommige gevallen worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de EER. De hoofdregel is dat dit alleen is toegestaan als een land een passend beschermingsniveau biedt. Klik hier om te zien welke landen dit zijn.

Als er geen passend beschermingsniveau is in een land buiten de EER, zorgen wij voor passende waarborgen zodat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Wat betreft gegevensuitwisseling met de Verenigde Staten zullen wij altijd zaken proberen te doen met bedrijven die zijn gecertificeerd onder het zogenaamde EU-VS- privacyschild. Dit is een overeenkomst die de bescherming regelt van gegevens van EU-burgers die in de Verenigde Staten worden verwerkt. De Europese Commissie heeft deze overeenkomst (voorlopig) goedgekeurd. Amerikaanse bedrijven kunnen hun certificering indienen bij het United States Department of Commerce. Als de certificering wordt goedgekeurd, mogen wij gegevens uitwisselen met het betreffende bedrijf in de Verenigde Staten.

Als er ook geen passende waarborgen zijn in een land buiten de EER, zullen wij je gegevens alleen doorgeven als sprake is van een wettelijke uitzondering. Voorbeelden hiervan zijn je uitdrukkelijke toestemming of als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Als je wilt weten welke waarborgen we inzetten om je gegevens te beschermen en waar je die kunt raadplegen, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

We werken onder meer samen met derde partijen die ons helpen met de volgende diensten:

Logistieke en operationele doeleinden. Je kunt denken aan printers, postverwerkers, callcenters, partijen die ons helpen met het versturen van e-mails en sms.

Marketingdiensten voor het personaliseren van onze websites/app en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze websites/app en die van derden. Wij gebruiken hiervoor software, zoals Google Adwords en Google DoubleClick

Analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze websites/app. Wij gebruiken hiervoor software, zoals Google Analytics

IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van je gegevens

BKR in het kader van BKR-toetsing en registratie

Faciliteren van speciale acties en/of (mede uitvoeren van) klanttevredenheidsonderzoek

Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we wettelijk verplicht zijn verstrekken we de noodzakelijke gegevens aan deze partijen

Voor specifieke doeleinden, zoals fraudepreventie, afhandeling van betalingen en gespreid betalen worden je gegevens doorgegeven van aangesloten partners aan Tinka en in bepaalde situaties tussen derde partijen waarmee wij samenwerken

Voor incasso activiteiten waarbij wij vorderingen kunnen overdragen of doorverkopen aan derde partijen

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. Een voorbeeld is dat wij een (groot) aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet. In die documenten komen mogelijk bepaalde gegevens van jou voor. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij je gegevens uiteraard alsnog verwijderen of anonimiseren. We zullen gegevens anonimiseren als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden.

12. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Jouw privacy is belangrijk. Ook bij de ontwikkeling van producten en diensten staat je privacy voorop. Daarom heeft Tinka passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat je gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt. Tinka heeft bij haar beveiliging rekening gehouden met de verwerking risico's van je gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van je gegevens.

Tinka neemt de beveiliging van je gegevens zeer serieus. Wij willen dat je gegevens niet op straat komen te liggen. Tinka heeft bij haar beveiliging rekening gehouden met de verwerking risico's van je gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van je gegevens. Wij hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen:

1. We zorgen ervoor dat je account is beveiligd en dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen en hierdoor bij je gegevens kan komen. Zo wordt onder andere je wachtwoord versleuteld bij ons opgeslagen.

2. Wij voorzien onze website en app regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans.

3. Communicatie via de website of e-mail vindt versleuteld, gecontroleerd en veilig plaats.

4. Wij houden continu in de gaten of er inbraak pogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak.

5. We gebruiken de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van onze website en app te garanderen.

6. We zorgen ervoor dat we up-to- date zijn met onze software en andere technologieën.

7. We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. Wanneer we je gegevens van het ene naar het andere systeem sturen, gebeurt dit veilig en gecontroleerd.

8. Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.

9. Alleen medewerkers van Tinka die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen je gegevens inzien voor specifieke doeleinden.

10. We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van je gegevens door onze medewerkers, zodat wij kunnen bijhouden wat er gebeurt. Mochten gegevens tot personen herleidbaar zijn, is sprake van verwerking van je gegevens. Wij verwijderen of anonimiseren logs dan ook zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wordt gelogd.

11. Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

13. Datalekken

Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je rechten en vrijheden.

Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan jou te melden.

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als Tinka onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten.

Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. In dat geval hoeft Tinka in principe geen melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal Tinka een beveiligingslek zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht jij een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij Tinka, vragen wij je dit direct te melden door te mailen naar [email protected] of contact op te nemen met onze klantenservice of functionaris voor gegevensbescherming.

14. Bewaartermijnen

In voorgaande paragrafen zijn specifieke bewaartermijnen genoemd. In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. Een voorbeeld is dat wij een (groot) aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet. In die documenten komen mogelijk bepaalde gegevens van jou voor. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij je gegevens uiteraard alsnog verwijderen of anonimiseren. We zullen gegevens anonimiseren als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden.

Hierna geven we enkele voorbeelden waarvoor wettelijke minimum bewaartermijnen gelden:

CategorieBewaartermijnStart van bewaartermijn
Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie7 jaarStart boekjaar (vanaf 1 april) volgend op de documentdatum
Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens7 jaar Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum waarop informatie betrekking heeft
Kredietovereenkomst. Hierin komt jouw naam bijvoorbeeld voor7 jaar Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op einde kredietovereenkomst
Informatie en correspondentie over kredietovereenkomst, inclusief BKR-onderzoek en resultaten van de inkomsten-en lastentoets en verificatie7 jaar Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op einde kredietovereenkomst
Correspondentie over incasso, inclusief vooraankondiging van BKR7 jaarStart boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum voldoen relevante claim Als er een BKR-registratie is, start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op einddatum van registratie
Klachten5 jaarStart boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum van behandelen van klacht
Betalingsoverzicht / facturen (rekeningspecificatie van bestellingen)7 jaarStart boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum voldoen relevante claim / factuur
Alle inkooprecords van goederen, import en export7 jaar Start boekjaar (vanaf 1 april) volgend op datum waarop informatie betrekking heeft

Jouw rechten

15. Wat zijn jouw rechten?

Hierna wordt uitgelegd wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je gegevens door Tinka. In je Mijn Tinka kun je het meeste zelf regelen. Zo kun je je gegevens inzien, wijzigen of downloaden. Maar je kunt ook contact opnemen via [email protected]

Recht op informatie

We zijn verplicht om je te informeren over wie wij zijn, welke gegevens we van je verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie we je gegevens verstrekken. Al deze informatie kun je vinden in deze privacyverklaring. Mocht je meer informatie willen hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die Tinka van jou verwerkt. Indien wij gegevens van jou verwerken, kun je inzage krijgen in welke gegevens we van je verwerken, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen je gegevens worden verstrekt, hoe lang deze gegevens worden bewaard en wat de herkomst is van je gegevens (als je deze niet zelf hebt aangeleverd). Hiervoor kun je een inzageverzoek doen. Je hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in je eigen gegevens. Tinka kan je vragen om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te sturen ter identificatie.[1] [2]

Recht op rectificatie

In Mijn Tinka kun je veel gegevens zelf wijzigen. Hebben wij onvolledige of onjuiste gegevens van jou die je niet zelf kunt aanpassen? Stuur dan een aanvullende verklaring of mail naar Tinka.

Recht op verwijdering van gegevens (‘recht om vergeten te worden’)

Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht je gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 1. Je trekt je toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en Tinka heeft geen andere grondslag voor de verwerking.
 2. Je maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen zogenaamde ‘dwingende gerechtvaardigde gronden’ die ervoor zorgen dat de verwerking mag worden voortgezet.
 3. Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die daarop betrekking heeft.
 4. Je gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als Tinka je gegevens heeft gedeeld met andere partijen en verplicht is om jouw gegevens te verwijderen, zal zij alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte te stellen dat koppelingen en kopieën van je gegevens ook moeten worden verwijderd. Het ‘recht om vergeten te worden’ staat tussen aanhalingstekens. We kunnen of mogen namelijk niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk nog nodig voorrecht op verwijdering van je gegevens

 1. Nakomen van wettelijke verplichtingen die op Tinka rusten.
 2. Archiveren voor statistische doeleinden (onder omstandigheden).
 3. Instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims, bijvoorbeeld op basis van je verzekering.
 4. Noodzakelijke gegevens in het kader van anti-fraudeonderzoek.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om verwerking van je gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:

 1. Je bent het niet eens met de juistheid van je gegevens.
 2. De verwerking is onrechtmatig en jij wilt niet dat je gegevens worden verwijderd. In de plaats daarvan wil je liever dat het gebruik van je gegevens wordt beperkt.
 3. Tinka heeft je gegevens niet meer nodig, maar jij hebt ze nog wel nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim.

Als de verwerking is beperkt, worden je gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen verwerkt met je toestemming, in verband met een claim, ter bescherming van rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang, zoals internationale gegevensuitwisselingen tussen belasting- of douanediensten of financiële autoriteiten.

Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of ons onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van je gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de gegevensverwerking. Tinka zal informatie verstrekken over deze ontvangers als je hierom verzoekt.

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je aan Tinka een verzoek kunt doen om je gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk gebruik. Ook kun je je gegevens doorgeven aan een andere retailer of vragen aan Tinka om dat voor je te doen (voor zover dit technisch mogelijk is). Je hebt het recht op overdraagbaarheid alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan Tinka hebt verstrekt én als de verwerking berust op je toestemming of een overeenkomst waarbij jij partij bent. Je kunt je gegevens inzien op Mijn Tinka.

Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking voor een bepaald doeleinde berust op toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat je je toestemming hebt ingetrokken, zal Tinka ervoor zorgen dat zij de verwerking van je gegevens voor dat doeleinde staakt. Wel blijft de verwerking van je gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

Recht van bezwaar

Algemeen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Dit kun je doen als er in jouw specifieke situatie redenen zijn om bezwaar te maken. Dit geldt voor zover Tinka zich baseert op gerechtvaardigde belangen en voor profilering die daarop is gebaseerd. Na je bezwaar zullen wij de verwerking van je gegevens stoppen. Dit is anders als we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen of de verwerking nog nodig is in verband met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim. In die gevallen zullen we de verwerking niet stoppen.

Direct marketing

Als je gegevens voor direct marketing worden verwerkt, heb je altijd het recht om bezwaar daartegen te maken, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Na je bezwaar worden je gegevens niet meer voor direct marketing verwerkt.

Gebruik van je contactgegevens

Je kunt gemakkelijk en kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van je elektronische contactgegevens. Zo kun je onderaan al onze marketing e-mails klikken op ‘afmelden.’ Daarna zullen wij je e-mailadres niet meer gebruiken voor marketing en zal je ook geen marketing mails meer ontvangen. Als je geen uitnodigingen per e-mail meer wilt ontvangen voor klanttevredenheidsonderzoek kun je je daarvoor ook gemakkelijk uitschrijven.

Cookies

Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen op je computer, kun je de browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen zodanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook kun je geplaatste cookies verwijderen. Je moet de instellingen apart voor elke browser en computer aanpassen. Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op je interesses en worden mogelijk vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van je gegevens, waaronder profilering. Het moet gaan om een besluit waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of die jou op een andere manier in aanmerkelijke mate treft. Hierna zullen we uitleggen wat dit allemaal betekent.

Een ‘rechtsgevolg’ is een gevolg dat door het recht aan feiten of handelingen wordt verbonden. Een voorbeeld is het ontstaan van verplichtingen als je met Tinka een kredietovereenkomst sluit: Tinka moet het krediet beschikbaar stellen, jij moet betalen. De levering en betaling zijn ‘rechtsgevolgen.’

Een ‘besluit gebaseerd op geautomatiseerde verwerking’ houdt in dat het besluit wordt genomen zonder dat mensen daarbij zijn betrokken. Een voorbeeld is een besluit van een computer op basis van een algoritme. Denk bijvoorbeeld aan een automatisch besluit om wel of geen krediet te verlenen. Een dergelijk besluit kan worden genomen met of zonder profilering op basis van allerlei typen gegevens.

Hoewel je het recht hebt om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van je gegevens, is dit wel toegestaan als dit:

 1. Noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen jou en Tinka
 2. Mag op grond van de wet. Je kunt hierbij denken aan opsporing van misdrijven
 3. Berust op je uitdrukkelijke toestemming

Als geautomatiseerde besluitvorming is toegestaan, zal Tinka passende maatregelen nemen om je rechten te beschermen. Dit houdt in dat Tinka je hierover inlicht, je het recht hebt op menselijke tussenkomst, je het recht hebt om je standpunt toe te lichten en je het besluit kunt aanvechten. Ook heb je recht op uitleg over de totstandkoming van het besluit. Als je hierover vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Wij zullen geautomatiseerde besluitvorming niet baseren op bijzondere gegevens, tenzij je daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, wij je hierover hebben geïnformeerd en Tinka passende maatregelen heeft genomen om je rechten en belangen te beschermen.

16. Beperkingen van je rechten

Soms kunnen wij je rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, beschermen van jouw rechten of die van anderen en het innen van vorderingen (bijvoorbeeld als je een schuld bij ons hebt).

17. Klachten

Als je van mening bent dat de verwerking van je gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen via [email protected]nl. Komen we er samen niet uit dan kun je ook besluiten om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te stappen. Klik hier voor de contactgegevens van de AP.

18. Begrippenlijst

Hieronder vind je een alfabetisch overzicht met een aantal belangrijke begrippen uit toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming:

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacyverordening met als doel om betrokkenen te beschermen in verband met de verwerking van hun gegevens en met betrekking tot het vrije verkeer van die gegevens binnen de Europese Unie (EU)/Europese Economische Ruimte (EER).

De AVG is rechtstreeks van toepassing in alle landen van de EU/EER. De AVG schept nieuwe verplichtingen voor verantwoordelijken en verwerkers en geeft nieuwe of uitgebreide rechten aan betrokkenen. Vanaf 25 mei 2018 kunnen alle organisaties in de EU/EER op naleving van de AVG worden aangesproken.

Anonimiseren

Dit is een onomkeerbaar proces om ervoor te zorgen dat gegevens niet meer herleidbaar zijn naar betrokkenen. De AVG is dan niet meer van toepassing.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is onze nationale toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming. De AP beoordeelt of organisaties gegevens verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. De AP kan overtredingen onder meer bestraffen met boetes.

Betrokkenen

Natuurlijke personen (individuen) waarvan gegevens worden verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn onze medewerkers en alle (potentiële) klanten. Jij valt daar ook onder.

Bijzondere gegevens

Gegevens met betrekking tot iemands ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Het verwerken van bijzondere gegevens is verboden, tenzij er uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene of een andere wettelijke uitzondering geldt. Overigens gelden voor strafrecht gegevens en burgerservicenummers aparte regels.

Derde

Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde betrokkene, noch verantwoordelijke, noch verwerker, noch personen onder rechtstreeks gezag van verantwoordelijke of verwerker die gemachtigd zijn om gegevens te verwerken.

Grondslagen

Om rechtmatig gegevens van jou te kunnen verwerken, heeft Tinka een wettelijke grondslag nodig. Dit is de basis die de wet biedt om gegevens van je te mogen verwerken. Hierna komen de grondslagen aan de orde die voor ons het meest van belang zijn:

Toestemming

Een van de grondslagen voor het verwerken van je gegevens is voorafgaande toestemming voor een of meer specifieke doeleinden. ‘Toestemming’ is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee jij door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling gegevensverwerking accepteert. Je kunt toestemming geven door middel van een opt-in. Dit houdt in dat je een handeling moet verrichten om mee te doen aan een bepaalde regeling. Maar toestemming is niet de enige grondslag om je gegevens te mogen verwerken. Andere, even zo belangrijke grondslagen om zonder toestemming gegevens van jou te mogen verwerken zijn de volgende:

Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst

De gegevensverwerking is noodzakelijk om op jouw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen of ter uitvoering van enige overeenkomst tussen jou en Tinka (gezamenlijk: noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst). Een voorbeeld is dat wij je naam, adres en geboortedatum nodig hebben om een kredietovereenkomst af te sluiten..

Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen die op Tinka rusten. Zoals het melden van kredieten bij BKR.

Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tinka of een derde, tenzij jouw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van je gegevens verplichten, zwaarder wegen dan onze belangen. Hierna spreken we ook over gerechtvaardigde belangen.

Om ons te kunnen beroepen op deze grondslag, zullen wij eerst bepalen of er gerechtvaardigde belangen zijn. Je kunt denken aan verwerkingen die vallen onder onze normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van Tinka. Vervolgens vragen wij ons af of we met minder gegevens of via een minder ingrijpende weg hetzelfde resultaat kunnen bereiken. Ook zal Tinka een balanstest uitvoeren. Dit betekent dat we jouw belangen en rechten afwegen tegen die van ons. Als we tot het besluit komen dat onze belangen zwaarder wegen, zullen wij ons beroepen op deze grondslag. Wij zullen daarbij je rechten respecteren en zorgen dat wij naleving aan de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen aantonen.

Ook gegevensverwerking voor direct marketing kan worden gebaseerd op gerechtvaardigde belangen. Bij de vraag in hoeverre profilering voor direct marketing op gerechtvaardigde belangen kan worden gebaseerd, houden wij rekening met de gedetailleerdheid en volledigheid van je profiel, impact op jou (gevoeligheid van de gegevens, indringendheid van de verwerking, jouw verwachtingen etc.), de waarborgen die we nemen en toekomstig gebruik van de combinatie van profielen.

Ontvanger

Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie gegevens worden verstrekt.

Persoonsgegevens

Alle informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu. Voorbeelden zijn naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer, klantnummer, cookie ID’s, locatiegegevens, gegevens ter zake van tracking, commerciële, advertentiecookies en financiële gegevens. In deze privacyverklaring wordt gesproken over gegevens.

Profilering

Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van gegevens waarbij bepaalde persoonlijke aspecten van jou worden geëvalueerd om je economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie e.d. te analyseren of voorspellen.

Pseudonimiseren

Zodanige verwerking van gegevens dat zij niet aan specifieke betrokkenen kunnen worden gekoppeld zonder aanvullende gegevens. Die aanvullende gegevens moeten apart worden bewaard en beveiligd.

Verantwoordelijke

Organisatie die doel en middelen bepaalt voor de verwerking van gegevens. Voorbeeld is dat Tinka als verantwoordelijke gegevens verwerkt voor het innen van maandbedragen.

Verwerken

(Een geheel van) bewerkingen met betrekking tot (een geheel van) gegevens, al dan niet geautomatiseerd. Voorbeelden zijn verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, inzien, overdragen, delen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen en verwijderen van gegevens.

Verwerker

Organisatie die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt. Voorbeelden zijn onze IT-leveranciers en een extern callcenter.

Verwijderen

Wissen van gegevens zodat zij noch direct, noch indirect kunnen worden teruggehaald. Na het verwijderen van gegevens is de AVG niet meer van toepassing.