Tinka ondertekent intentieverklaring "Samen Schuldregelingen Redden".

Tinka Updates2022-11-03

We meenden het toen we zeiden dat we de meest aanbevolen & verantwoordelijke uitgestelde betalingspartner van Nederland en daarbuiten willen worden. Op 31 oktober hebben we een grote stap in die richting gezet. Onze CEO, Karlheinz Toni, ondertekende in Den Haag een intentieverklaring: "Samen schuldregeling redden".

De ondertekening van deze intentieverklaring geeft aan dat wij als Tinka willen voorkomen dat mensen stranden door schuldregelingen, onder andere door de stijging van de energieprijzen en woonlasten. De ondertekenaars komen hiermee een belofte na die het kabinet op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer heeft gedaan. "Inwoners met problematische schulden moeten altijd terecht kunnen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Hulp aan mensen die al in de schuldhulpverlening zitten mag niet worden beëindigd. Daarover bestaat géén discussie", aldus het kabinet in de brief.

Samen met bijna dertig andere partijen is Tinka het eens met deze uitspraak en gaan we er samen voor zorgen dat de toegang tot schuldhulpverlening gewaarborgd blijft en hulpvragers niet in de steek worden gelaten.