Een introductie tot Tinka: verantwoord aanbieden van flexibele betaalmethodes

Tinka Updates2021-01-01

In dit artikel legt Karlheinz Toni, CEO van Tinka, uit waarom verantwoord aanbieden van flexibele betaalmethodes zo'n belangrijk onderwerp is bij Tinka, en wat we doen om ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier worden gebruikt.

Richting geven aan verantwoord krediet

Duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Niet alleen in de retailwereld, maar ook voor bedrijven die alternatieve betaalmethodes aanbieden, waaronder de mogelijkheid van uitgesteld betalen.

Het is dan ook onze visie om de meest geliefde en verantwoordelijke aanbieder van uitgestelde betaalopties in Nederland, én daarbuiten te zijn. Onze missie is om betaalmethodes te innoveren met een gevoel van verantwoordelijkheid, toewijding en zorg.

Ik zie in een uitgestelde betaalmethode een manier om het heft in handen van de consument te leggen: 39% van de Nederlandse consumenten wil een product eerst zien, aanraken en ervaren voordat ze deze afrekenen. En zeker 50% van de Nederlandse consumenten waardeert de mogelijkheid om artikelen gemakkelijk terug te sturen (Statista Global Consumer Survey 2020, november 2020). Met flexibele betaalmethodes kunnen consumenten precies dit bereiken zonder zich zorgen te hoeven maken of ze hun geld terugkrijgen.

Voor consumentgerichte retailers en e-tailers is het aanbieden van uitgestelde betalingen een service om zich te onderscheiden in de markt. Inmiddels biedt maar liefst 53% van de 250 grootste Nederlandse webwinkels achteraf betalen aan en 19% biedt gespreid betalen aan (EcommerceDB, november 2020). De groei van flexibele betaalmethodes in Nederland, zoals achteraf betalen, buy-now-pay-later en gespreid betalen, reflecteert de belangstelling van de Nederlandse consumenten voor deze service.

Daar waar een snelgroeiende markt is, is er innovatie.

Vanuit het perspectief van de retailer zijn de belangrijkste criteria de conversie- en acceptatiepercentages, de hoogte van de kosten, en hoe snel de retailer zijn geld ontvangt. Daarnaast moet het risico op fraude ook worden afgedekt door de aanbieders van de betaalmethodes.

Consumenten willen een eenvoudige, risicovrije, veilige en gemakkelijke betaalervaring – einde verhaal.

Dit gezegd hebbende, ben ik van mening dat alleen bedrijven die de juiste balans vinden tussen het bovenstaande, zonder enig compromis op het gebied van verantwoordelijkheid – zowel voor (e-)retailers als consumenten – succesvol zullen zijn. En ik geloof dat Tinka deze speler is, in Nederland en daarbuiten.

Verantwoordelijkheid meten: de toekomst voorspellen door het verleden te begrijpen

Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe aanbieders van uitgestelde betaalmethodes weten of consumenten daadwerkelijk kunnen betalen voor de goederen die ze afrekenen met achteraf betalen, buy-now-pay-later of gespreid betalen in termijnen?

Aanbieders van uitgestelde betalingen hebben modellen nodig om te voorspellen of iemand kan en gaat betalen. Maar modellen zijn wat ze zijn: modellen. Ze proberen een uitkomst te voorspellen. En een voorspelling is per definitie onzeker. Goede modellen voorspellen vaker de juiste uitkomst, slechte modellen voorspellen minder vaak de juiste uitkomst.

Deze balans tussen het belang van consumenten, retailers en ons platform is precies het spanningsveld waar verantwoordelijkheid moet worden nagestreefd. Een model dat de individuele omstandigheden van een consument negeert, kan naar mijn mening niet verantwoordelijk worden genoemd. Ook als je alleen het percentage afschrijvingen (op de vorderingen) de norm maakt voor de impact van een betalingsachterstand van de consument, mis je het punt volledig. Het negeert de stress die een consument kan voelen door late betalingen, constante betalingsherinneringen, administratiekosten en incassobureaus.

De aanpak van Tinka: modellen maken voor tevreden consumenten met minder betalingsachterstanden

Bij Tinka brengen we deze verantwoordelijkheid naar een nieuw niveau door ons volledig in te zetten voor het verminderen van het aantal consumenten dat betalingsachterstanden of betalingsproblemen kent. We committeren ons aan een menselijke, open, vriendelijke en coöperatieve benadering om betalingsproblemen snel en zorgvuldig op te lossen, indien onze modellen de verkeerde voorspelling maken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de enige verantwoorde manier is en wij zijn vastbesloten om met deze aanpak voorop te lopen in de markt.

In onze 55 jaar ervaring hebben we pionierswerk verricht op het gebied van betaaldiensten zoals: achteraf betalen, buy-now-pay-later en consumentenkrediet. Wij ontwikkelden deze betaalmethodes ver voordat deze breed beschikbaar werden.

We hebben in al die jaren onze modellen doorontwikkeld, die modellen zijn steeds beter zijn geworden in het voorspellen van de juiste uitkomst. In de afgelopen 4-5 jaar konden we eindelijk objectief beginnen met het analyseren van de vele inzichten die Tinka door de jaren heen heeft opgebouwd. Hoewel er weinig openbare gegevens beschikbaar zijn als het gaat om achteraf betalen en buy-now-pay-later, worden de gegevens voor consumentenkrediet vastgelegd en onderhouden door Bureau Krediet Registratie (BKR). Elke kredietovereenkomst (van meer dan € 250,-) moet namelijk worden geregistreerd in een centraal register (CKI) van BKR en elke kredietovereenkomst moet up-to-date worden gehouden.

Kredietovereenkomsten worden in "achterstand" genoemd als een consument zijn maandelijkse termijnen meer dan drie maanden niet heeft betaald. Dit moet worden gerapporteerd aan en worden bijgewerkt in het CKI.

Als we terugkijken op alle geregistreerde contracten voor gespreid betalen in het jaar 2015, zien we dat 22,7% van de consumenten binnen 6 maanden daarna met betalingsachterstanden bij het CKI waren geregistreerd. Dat was meer dan 1 op 5 van alle contracten.

Vergelijk dit met alle geregistreerde contracten van het jaar 2019: daarvan heeft per eind juni 2020 slechts 2,5% van de consumenten een betalingsachterstand.

[object Object]
Dat is een reductie van bijna 90%.

Hoewel hier deels verschillende technische redenen voor zijn – zoals wijzigingen in de registratieverplichting in het BKR of het faillissement van Neckerman – is er zonder twijfel een significante positieve evolutie in de nauwkeurigheid waarmee onze real-time kredietscoremodellen kunnen voorspellen of een consument wel of niet kan betalen.

Dan zijn er de onverwachte gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn, zoals consumenten die in een ongelukkige situatie terechtkomen en hun baan verliezen, een levenspartner verliezen of ernstig gewond raken. Iedereen kan onverwachts in de problemen komen. Het laatste dat die persoon nodig heeft, zijn nog meer problemen. Daarom zetten we ons bij Tinka in voor een open, respectvolle, menselijke en verantwoordelijke benadering, waarbij we consumenten ondersteunen die onverwacht in zo'n situatie terechtkomen. We helpen waar we kunnen – van een betaalpauze zonder extra kosten of vergoedingen, tot het kwijtschelden van alle schulden.

Onze visie op de toekomst van flexibele betaalmethoden

Hoewel dit zeer bemoedigende verbeteringen zijn, zijn we er nog niet. Bij Tinka hebben we onszelf scherpe doelen gesteld zodat we verantwoord kunnen innoveren. Niet alleen om de betalingsachterstanden nog verder te verkleinen, maar ook om deze kennis en ervaring te vertalen in de markt van achteraf betalen en buy-now-pay-later. Zo lopen we voorop op het gebied van verantwoordelijkheid naar elke klant, terwijl we een menselijke- en consumentgerichte service bieden.

Minister Hoekstra, de AFM, het Nibud, en diverse andere organisaties hebben terecht de nadruk gelegd op het nemen van verantwoordelijkheid door de aanbieder van flexibele betaalopties zelf – en persoonlijk juich ik dat toe en ik verwacht dat dit in de loop van de tijd alleen nog maar meer nadruk gaat krijgen. We willen voorop lopen in de verantwoordelijkheidsinitiatieven van de markt, onze kennis en inzichten delen en waar mogelijk derde partijen ondersteunen. Het is tenslotte onze visie om de meest geliefde en verantwoorde aanbieder van uitgestelde betalingen in Nederland en daarbuiten te zijn.